Innerlijk Kind

 

  • Leer het kind in jou kennen, omarmen en koesteren

Het innerlijke kind is dat deel in jou wat je vroegste ervaringen en gevoelens herbergt.
Jouw authentieke ik.
In dit deel ligt je creativiteit, speelsheid, verbeeldingskracht en kwetsbaarheid opgeslagen.
Verlang jij naar een hereniging met dit kind in jou? 

 

In deze training gaan we op pad om voor het eerst of opnieuw contact te gaan maken ons innerlijke kind. We leren ontdekken hoe het kind zich voelt, wat het ons te zeggen heeft en hoe we volwassen zorg kunnen dragen voor onze behoeften.

Geen kind wordt ongeschonden groot.
Onze ouders hebben niet in al onze behoeften kunnen voorzien, al hebben ze waarschijnlijk nog zo hun best gedaan. Als kind ontwikkel je vermijdings-, aanpassings en beschermingsstrategieen om om te kunnen gaan met de bedreigingen en kwetsingen die je te verduren krijgt en de pijn die het geeft als er niet aan je basisbehoeften wordt voldaan. 

Het kind vind slimme manieren om hiermee om te gaan en leert zich zo aan te passen aan zijn of haar omgeving en de situatie waarin het groot wordt. 
Deze kindslimme oplossingen kunnen in je volwassen leven nog een groot deel van je doen en laten bepalen en je kunt er behoorlijk door uit balans raken.
Anders gezegd: dat wat ooit nodig en helpend was, de oplossingen en overtuigingen waarmee je je staande hebt gehouden, kunnen in je volwassen leven belemmerend gaan werken. 
Je kunt je soms in het contact met bepaalde mensen weer heel klein voelen of je reageert heel ‘kinderachtig’ op een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis. 
Je raakt jezelf kwijt, loopt in relaties steeds tegen hetzelfde gedoe aan, je voelt  je snel afgewezen etc.

Door te groeien in bewustwording en afstemming op je innerlijke kind kun je beter zorg leren dragen voor je behoeften. Als je begrijpt wat je tekort gekomen bent en wat de onderliggende behoeften zijn waar niet aan voldaan werd, kun je je eigen ouder worden en zorg leren dragen voor je verwonde, gekwetste kind.
Door deze liefdevolle afstemming zal het kind zich gerust gesteld en aanvaard voelen.
Hoe meer het verwonde kind heelt hoe meer je levensenergie weer kan gaan stromen en hoe vrijer je je kunt bewegen in het contact met anderen.
 

 

 

Praktisch

3- daagse training, incl overnachtingen.
26-27-28 oktober 2023
Trainers: Martine Hogendorf-Luchies en Corné Alderliesten
Je vind het contract met vermelding van het tarief voor de training onder:
praktisch>contracten> contracten leergroepen en trainingen> innerlijk kind

De training kent een speelse en ervaringsgerichte opzet.
Lijfwerk, meditatie, visualisatie, landschapswerk en veel oefeningen maken dat je praktisch aan de slag kan met het thema.
We werken in een kleine groep van maximaal 12 personen met 2 ervaren therapeuten.
De training is 3 aaneengesloten dagen met overnachting. 
Deze overnachting is niet verplicht maar levert wel focus op je leerproces op.  
Zo creëren we een veilige setting waarbinnen het kind zich uitgenodigd voelt.

Het programma is van
donderdagavond 19.30 u. tot zaterdagmiddag 16.00 u.
Werktijden: 
Donderdagavond: 19.30 u.-22.00 u. 
Vrijdag: 9.00 u. -17.00 u. 
Zaterdag: 9.00 u.-16.00 u.

Wij zorgen voor ontbijt, lunch en een warme maaltijd op de vrijdag.
In het programma zijn voldoende rustmomenten ingebouwd.
Zo kan jij je een aantal dagen helemaal vrij maken en tijd nemen
voor jezelf. We kijken uit naar jouw komst!