Innerlijk Kind

 

  • Leer het kind in jou kennen, omarmen en koesteren

Het innerlijke kind is dat deel in jou wat je vroegste ervaringen en gevoelens herbergt.
Jouw authentieke ik.
In dit deel ligt je creativiteit, speelsheid, verbeeldingskracht en kwetsbaarheid opgeslagen.
Verlang jij naar een hereniging met dit kind in jou? 

 

In deze training gaan we op pad om voor het eerst of opnieuw contact te gaan maken ons innerlijke kind. We leren ontdekken hoe het kind zich voelt, wat het ons te zeggen heeft en hoe we volwassen zorg kunnen dragen voor onze behoeften.

Geen kind wordt ongeschonden groot.
Onze ouders hebben niet in al onze behoeften kunnen voorzien, al hebben ze waarschijnlijk nog zo hun best gedaan. Als kind ontwikkel je vermijdings-, aanpassings en beschermingsstrategieen om om te kunnen gaan met de bedreigingen en kwetsingen die je te verduren krijgt en de pijn die het geeft als er niet aan je basisbehoeften is voldaan.

Het kind vind slimme manieren om hiermee om te gaan en leert zich zo aan te passen aan zijn of haar omgeving en de situatie waarin het groot wordt. 
Deze kindslimme oplossingen kunnen in je volwassen leven nog een groot deel van je doen en laten bepalen en je kunt er behoorlijk door uit balans raken.
Anders gezegd: dat wat ooit nodig en helpend was, de oplossingen en overtuigingen waarmee je je staande hebt gehouden, kunnen in je volwassen leven belemmerend gaan werken.
Je raakt jezelf kwijt, loopt in relaties steeds tegen hetzelfde gedoe aan, je voelt  je snel afgewezen, je reageert heftiger dan dat in de huidige situatie nodig is etc.

Door te groeien in bewustwording en afstemming op je innerlijke kind kun je beter zorg leren dragen voor je behoeften. Als je begrijpt wat je tekort gekomen bent en wat de onderliggende behoeften zijn waar niet aan voldaan werd, kun je je eigen ouder worden en zorg leren dragen voor je verwonde, gekwetste kind.
Door deze liefdevolle afstemming zal het kind zich gerust gesteld en aanvaard voelen.
Daardoor kan je levensenergie weer gaan stromen en kun je je vrijer bewegen in het contact met anderen. 

 

 

Praktisch

3- daagse training
26-27-28 oktober 2023
Trainers: Martine Hogendorf-Luchies en Corné Alderliesten