Aanvaarden en begrijpen

 

  • Een gesprekstraining voor ieder die zich in het pastoraat begeeft

  •  Werken aan je eigen hartshouding zodat de ander Gods aanvaarding in jou     ontmoet

  •  Een verdieping en uitwerking van het ambt van priester, profeet en koning

In deze groep willen we aan het werk om Gods begrip en aanvaarding te leren kennen, zowel in de rol van gever (pastor) als in de rol van ontvanger (pastorant).

We gaan door middel van oefeningen ontdekken waar de moeite ligt om de ander te begrijpen en te aanvaarden zoals God dat doet. God aanvaardt mensen zoals ze zijn. Kun jij dat als pastor ook?
In de ervaring van de ontvanger speelt het voelen van die onvoorwaardelijke aanvaarding namelijk een doorslaggevende rol. Dat betekent dat je jezelf onder de loep moet willen nemen. Kwetsbaar moet durven zijn. 

Natuurlijk heeft elke pastor de basis gespreksvaardigheden geoefend. In deze cursus willen we verder werken op die vaardigheden. Je zult begrijpen dat het geen technische trucjes meer zijn die we hier gaan leren. Het gaat om de hartshouding van de pastor. En dan vooral om hoe je de gesteldheid van je eigen hart bewust kunt worden. We gaan dit doen door gesprekken te oefenen. Je wordt in deze leergroep zowel pastor als pastorant. Vanuit beide rollen kun je leren.

We werken de gespreksvaardigheden verder uit vanuit de drie ambten:

Het ambt van PRIESTER

Aanvaarden en  begrijpen (Non-directief = volgen zonder oordeel)

De 5 vaardigheden die we gaan trainen:

  • Leren van de ander: De ander  weet beter hoe het binnen in hem of haar zit dan jij. Dus de pastorant leidt en de pastor volgt.
  • Gevoelens verwoorden: Durven meegaan met de ander, ook als het heel diep, donker, heftig of nog iets anders wordt.  En daar dan ook durven blijven zolang de ander daar zit.
  • Erkennen:  Erkennen wat de ander zelf nog niet erkend heeft, maar wat er onbewust wel bij hem of haar is. Vanuit Gods aanvaarding logisch!!!
  • Positieve intentie zoeken: Ook onder negatieve gevoelens en gedachten zitten positieve verlangens verborgen. Jij helpt de ander zich die bewust te worden. Zo geef je de ander hoop en uitzicht in en buiten zichzelf
  • Advocaat van de ander en van jezelf: Angstige en vijandige gevoelens hebben recht van bestaan, omdat een mens nu eenmaal beperkt en klein is. Je gaat zover in het erkennen en begrijpen van de ander, dat ook je laatste neiging tot (ver)oordelen bij je verdwijnt

Dan een hele tijd niks, want het is eerst noodzakelijk iemand te volgen en te begrijpen, om vervolgens leiding en richting te kunnen geven. Door aanvaardend begrijpen maak je echt contact, dat geeft verbondenheid om verder te werken, leiding te geven en samen in de strijd te staan.

Het ambt van PROFEET:
– Sturen en Frustreren en Confronteren (Directief = richting geven)
– en vooral de WEG wijzen. Die heeft ZICHZELF dan vaak al aangewezen!!!!

Het ambt van KONING:
– Strijden;  Schouder aan schouder staan of je nou geeft of ontvangt, je ontvangt altijd allebei !

Praktisch

Deze training wordt op vraag en maat gegeven.

Uitermate geschikt voor groepen waarin pastoraat beoefend wordt: pastorale teams, kerkenraden etc.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u een mail sturen naar: info@spectrum13.nl

Reviews

Een zeer waardevolle training

Meedoen aan de training Aanvaarden en begrijpen betekende voor mij

uit je comfortzone stappen.  Het is geen theorie  maar actief deelnemen

om zo jezelf beter te leren kennen zodat je aan jezelf kunt werken.

Je krijgt elke les praktische vaardigheden om in het pastoraal werk naast

mensen te kunnen staan en het is verrassend hoe dit elke

lesavond weer naar voren kwam.  Durven je kwetsbaar op te stellen en

beseffen dat je niet volmaakt hoeft te zijn om anderen te kunnen

helpen  sprongen er voor mij uit.  Een zeer waardevolle training. 

Jezelf compleet maken

Wanneer je probeert te bouwen aan intimiteit met een ander mens (en in staat bent iets door te geven van Gods Vaderliefde en bevestiging, RFT) voordat je de moeilijke klus van zelf heel worden hebt geklaard, zullen al je relaties een poging worden om jezelf compleet te maken…

Leslie Parrot