Therapie – Relaties

  • Voor alle stellen die willen investeren in hun relatie

  • Willen werken aan bewustwording en begrip

  • Samen met je partner of in een groep

  • Gegrond in de Emotionally Focussed Therapy (EFT)

 

Bij Spectrum hebben we geloof in en voor relaties!
Omdat God in relaties gelooft en omdat we zien hoe mooi het kan zijn als twee mensen het beste in elkaar naar boven halen. Elkaar liefhebben en steunen. Zich emotioneel verbonden voelen met elkaar.

Des te pijnlijker is het om te moeten constateren dat dit vaak niet de praktijk is.
Dat de emotionele verbondenheid waar je zo naar verlangt er helemaal niet is of dat je zelfs het leven met je partner niet (meer) vol kan houden.
Je wilt wel maar het breekt je bij de handen af.
Teleurstelling, beschaamd vertrouwen, eenzaamheid en onmacht, het kan jullie uit elkaar drijven en soms lijkt er geen redden meer aan.  Je maakt alleen nog ruzie met elkaar of er woedt een koude oorlog zonder hoop op vrede.

Of je leeft langs elkaar heen en het lukt niet om uit de sleur te breken. Opgeslokt door werk, kinderen en het sociale leven raak je elkaar steeds meer kwijt.
Wat is er toch gebeurd waardoor het zo ver kon komen?

Relatietherapie geeft je de gelegenheid om een antwoord te vinden op die vraag.
Je leert ontdekken hoe jullie je relatie hebben vorm gegeven en welke patronen jullie samen hebben ontwikkelt. Je gaat aan het werk om elkaar te leren begrijpen, gebeurtenissen in je huwelijk te verwerken en een plek te geven en je zoekt manieren om je relatie te voeden te verstevigen.

Samen of in de groep

Relatie therapie in een groep is een krachtige manier om te werken aan je relatie.
Niet alleen is de groep een plek waar je steun en herkenning vindt, maar ook een plek waar je in de bedding van andere stellen kunt werken aan herstel van vertrouwen, het uiten en verwerken van je pijn en onbegrip en juist daar kunt ervaren dat je niet alleen staat.
De groep vormt een spiegel, biedt herkenning en erkenning en stelt je in de gelegenheid om met steun van andere mannen en vrouwen de issues in je relatie onder ogen te zien en door te werken. Naast dat je met je eigen partner werkt, werk je ook geregeld met mannen onderling en vrouwen onderling. Dit geeft vaak veel ondersteuning en begrip. Of je nu gelukkig bent met elkaar maar graag wilt groeien in je relatie, of dat je problemen ondervind in je communicatie of dat je geen hoop meer hebt en een scheiding overweegt, relatietherapie in een groep is geschikt voor alle stellen.
Soms is er eerst individuele begeleiding nodig, omdat de problemen te groot zijn voor de groep of er eerst in een kleine setting gewerkt moet worden aan een basis om op verder te kunnen werken. Dan is er mogelijkheid om eerst samen met je partner in relatie therapie te gaan

De meeste scheidingen vinden plaats
op juist dat punt dat
je relatie nou net spannend ,
vernieuwend en groeizaam kan worden

 

 

 

 

 

 

 

Riekje Boswijk

uit: revolutie binnen de relatie

Ervaringsverhalen

We weten nu elkaars kwetsbare plekken

We hebben bij Spectrum 3,5 jaar relatietherapie gevolgd in groepen van wisselende samenstelling. We hebben geleerd te luisteren naar de ander en te luisteren naar jezelf. We hebben geleerd van de conflicten van anderen, en hoe die uitgesproken werden in de groep, en herkenbaar waren. Het was zeker in het eerste jaar een moeilijk traject met vallen en opstaan.

We hebben heel pijnlijke gebeurtenissen en herinneringen kunnen bespreken, waarbij de steun van begeleiders onmisbaar was. Ook de groep die er was om te steunen was in dergelijke situaties onmisbaar. In individuele therapie hadden we dat nooit zo kunnen doen. 

We kunnen nu weer zeggen dat we weer een goede relatie hebben waar we allebei blij mee zijn.
Wim & Ada

Steun zoeken

De relatietherapie in de groep heeft ons geholpen om te gaan begrijpen wat er tussen ons gebeurde. We maakten elkaar verwijten en waren niet in staat om te luisteren naar de ander. Het was voor mij als vrouw het meest eenvoudig om alles te gooien op de verslaving van mijn man, maar in de groep
kwam ik erachter dat het zo niet werkt.
Daar wordt direct helder dat het  steeds over jezelf gaat. Juist in een groep leer je dat zien door te ervaren hoe anderen in gesprek gaan, dat werkt als een spiegel. En omdat je je vaak herkent in de verhalen en manier van doen van de andere vrouwen of mannen, is de steun die je ontvangt zo helpend!
Ik kon me erg alleen en onbegrepen voelen in onze vastgelopen relatie, en door steun te ervaren in de groep, heb ik geleerd om steun te zoeken bij mensen om mij heen in mijn leven. De therapie heeft mij dus geleerd om steun te zoeken, om onder ogen te zien wat mijn aandeel is in onze conflicten én om te zorgen voor mijn behoeften. 

Alexander & Julia