Steun zoeken

door | nov 19, 2021 | Relatietherapie, reviews

De relatietherapie in de groep heeft ons geholpen om te gaan begrijpen wat er tussen ons gebeurde. We maakten elkaar verwijten en waren niet in staat om te luisteren naar de ander. Het was voor mij als vrouw het meest eenvoudig om alles te gooien op de verslaving van mijn man, maar in de groep
kwam ik erachter dat het zo niet werkt.
Daar wordt direct helder dat het  steeds over jezelf gaat. Juist in een groep leer je dat zien door te ervaren hoe anderen in gesprek gaan, dat werkt als een spiegel. En omdat je je vaak herkent in de verhalen en manier van doen van de andere vrouwen of mannen, is de steun die je ontvangt zo helpend!
Ik kon me erg alleen en onbegrepen voelen in onze vastgelopen relatie, en door steun te ervaren in de groep, heb ik geleerd om steun te zoeken bij mensen om mij heen in mijn leven. De therapie heeft mij dus geleerd om steun te zoeken, om onder ogen te zien wat mijn aandeel is in onze conflicten én om te zorgen voor mijn behoeften. 

Alexander & Julia