Privacy statement

Spectrum wil op een goede manier met je privacy omgaan. Daarom gaan we vertrouwelijk om met informatie die je ons geeft. Zo verstrekken wij jouw persoonlijke gegevens of dossier alleen aan derden als jij daar schriftelijke toestemming voor geeft.

Wanneer je hulp ontvangt van Spectrum, houden wij een dossier bij. Daarin staan allerlei gegevens over je behandeling of begeleiding. Alleen medewerkers van Spectrum die betrokken zijn bij jouw behandeling of begeleiding, kunnen dat dossier inzien. Jouw naasten mogen jouw dossier alleen inzien nadat jij er schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.
Alle gegevens worden, volgens de wettelijke bewaartermijn, tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.