Praktisch

Instroom
Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel maken we graag kennis met je als je nog niet betrokken bent
bij Spectrum. Hiervoor kun je deelnemen aan het kennismakingsweekend.
Tijdens dit weekend maak je kennis met onze opleiding in de structuur zoals we gewend zijn te werken. Dit levert een goed beeld op van wat je zoal kan verwachten.
Daarnaast doe je een mooie leerervaring op die – ook als je besluit de opleiding niet te gaan volgen-  bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling en groei.
Mocht er aanleiding toe zijn dan kun je het advies krijgen eerst een therapie traject te volgen als voorloper op het starten van de opleiding.

Lesblokken
De basisopleiding is per leerjaar opgedeeld in 8 lesblokken van 6 aaneengesloten dagdelen.
De beroepsopleiding  kent 10 lesblokken van eveneens 6 aaneengesloten dagdelen.
De lessen worden gegeven in Hattem, in het pand van Spectrum waar de studenten (bij voorkeur) ook overnachten. Je bent dus van woensdagavond tot vrijdagmiddag ‘onder de pannen’.
Er wordt gewerkt op:
woensdagavond: 19.45 u.- 22.15 u.
donderdag: 9.00 u.-20.00 u.
vrijdag: 9.00 u.-16.00 u.
Er is in het programma ruim tijd ingeruimd voor pauzes en rustmomenten.
Bij de opleiding zijn de verzorgingskosten inbegrepen, er wordt voor ontbijt, lunch, drinken en versnaperingen gezorgd. Overnachting is niet verplicht maar we raden het wel aan om de focus op je proces vast te kunnen houden. Er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar (bedden, douches etc.). Voor de warme maaltijd op donderdagavond zijn er op loopafstand diverse horeca-gelegenheden.

Huiswerkgroep / intervisiegroep
In de basisopleiding worden er vanuit de studiegroep huiswerkgroepen gevormd, waarmee je verder gaat oefenen rond de gespreksvaardigheden, bepaalde oefeningen uit de lesblokken kunt herhalen of inoefenen of je werkt aan de hand van meegekregen opdrachten.
In de beroepsopleiding worden er intervisiegroepen gevormd waarmee de intervisie methodiek wordt ingeoefend.
Je komt tussen twee lesblokken een dagdeel bijeen met je huiswerkgroep of intervisiegroep.
Dit wordt in onderling overleg verder afgestemd.

Literatuur
Elk leerjaar kent zijn eigen literatuurlijst, sommige boeken / papers worden gekoppeld aan de lesblokken en dien je ter voorbereiding aan het betreffende lesblok te lezen.
Andere literatuur kun je op je eigen tijd lezen en verwerken door het maken van een leesverslag of de literatuuropdracht die bij het betreffende boek hoort. De literatuur dient aantoonbaar (dus door het inleveren van de leesverslagen of de bijbehorende opdracht) doorgewerkt te zijn teneinde in aanmerking te komen voor certificaat (basisopleiding) of diploma (beroepsopleiding) .

Leertherapie
Je bent, vanuit de eisen die de accreditatie van de opleiding met zich meebrengt, verplicht om tijdens de basisopleiding of binnen twee jaar daaraan voorafgaand minimaal 10 sessies leertherapie te volgen.
Dit geeft je gelegenheid om zicht te krijgen op je persoonlijke levensthema’s en hiermee aan het werk te gaan.

Eigenwijze dagen Bant
Elk voor- en najaar vinden er op het Eigenwijze park in Bant de Eigen Wijze Dagen plaats.
Tijdens deze dagen staat een bijbels thema centraal wat we op verschillende manieren doorwerken.
Deze dagen zijn inbegrepen voor alle mensen die deelnemen aan een therapiegroep of die de basisopleiding volgen.

 Accreditatie
De beroepsopleiding tot christelijk, ervaringsgericht therapeut is
is gecertificeerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg. Scholingscategorie: SKB-B.1/ Studie-uren: 876