Beroepsopleiding christelijke ervaringsgerichte therapie

vier-jarige erkende beroepsopleiding;
– leren werken met je hart
– voor wie zich wil laten scholen tot therapeut, met mogelijkheid tot het voeren van een
  eigen praktijk

De beroepsopleiding omvat de 2-jarige basisopleiding én 2 therapeutische verdiepingsjaren.
Waar in de eerste 2 jaren van de basisopleiding de nadruk op persoonlijke ontwikkeling ligt en je
basistechnieken gaat aanleren, wordt je in het 3 e en 4 e leerjaar verder geschoold in en toegerust voor het werken als ervaringsgericht therapeut.

Je gaat veel praktisch oefenen door te werken met eigen cliënten en stage te lopen.
Verder wordt je middels literatuur, lessen, intervisie en supervisie toegerust voor het werken met (individuele) cliënten.

De beroepsopleiding is geaccrediteerd en erkend in het werkveld.
Met deze opleiding heb je mogelijkheid om als zelfstandig gevestigd therapeut een eigen praktijk te voeren of op andere plekken als therapeut aan het werk te gaan.

Opbouw

Informatie over de eerste twee jaren van de basisopleiding vind je hier

3e leerjaar

Kerndoel: professionalisering basistechnieken
Subdoelen:

– je leert een sessie op te bouwen aan de hand van concrete stappen
– je leert werken op de laag van de ziel , een laag die dieper gaat dan de eerste gevoelens en ervaringen
– je gaat stage lopen
– je leert verschillende intervisie methodieken en oefent hiermee in je intervisiegroep
– je gaat werken aan je theoretische kader voor het werk wat je doet door het doornemen van therapeutische literatuur en leert zo praktijk en theorie aan elkaar verbinden
– je krijgt een introductie in het werken met trauma, relaties, seksualiteit en verslaving.

4e leerjaar
Kerndoel: praktijkvoorbereiding en afstuderen
Subdoelen:

– je gaat werken met de pyscho synthese en bekwaamt jezelf in het toepassen van werkvormen om informatie uit het onbewuste naar het bewuste te brengen
– je gaat praktijkervaring op doen door te werken met eigen cliënten
– je gaat minimaal 10 sessies supervisie halen om te reflecteren op je werk met clienten
– je gaat voor je afstuderen een viertal essays schrijven over een aantal vastgestelde en een aantal vrije onderwerpen
– je levert een video verslag en leerverslag in over minimaal vijf sessies met een individuele client die als toetsing dient voor je examen

Na de opleidingen MWD en GPW heeft de opleiding bij Spectrum voor verdieping gezorgd. Door intensief zelfonderzoek en continue ervaringsgericht leren is er een nieuwe diepte in mijn manier van werken gekomen. Ik heb de opleiding bij Spectrum dan ook ervaren als een persoonlijke en professionele verrijking!

Gemma

Volgde de beroepsopleiding

Als predikant ben ik gericht op zielsniveau: ik wil graag dat Gods woorden en Gods liefde landen in de ziel van de ander. Maar wat zit er toch veel in de weg: pijn, weerstand en onvermogen… De opleiding bij Spectrum heeft mij geholpen om hier meer zicht op te krijgen en er begrip voor te hebben.

Albert Jan

Volgde de beroepsopleiding

Deze opleiding is voor mij heel letterlijk een leerschool geweest. Ik heb hier geleerd en ervaren hoe theorie en praktijk over: echt contact maken, herstel, genade en waarheid samenkomen. En dat samenkomen dan weer in een breder verband door steeds weer te onderzoeken naar waar herken en ervaar ik dat in mijn leven, lijf en hoofd en hoe deel ik dat dan weer met de ander. Een unieke leerschool die ik niet had willen missen; óók en vooral geleerd om mezelf te zijn.

Philippine

Volgde de beroepsopleiding