Beroepsopleiding tot christelijk ervaringsgericht therapeut

  • Vier-jarige erkende beroepsopleiding

  • Leren werken met je hart

  • Voor wie zich wil laten scholen tot therapeut, met mogelijkheid tot het

    voeren van een  eigen praktijk

De beroepsopleiding omvat de 2-jarige basisopleiding én 2 therapeutische verdiepingsjaren.
Waar in de eerste 2 jaren van de basisopleiding de nadruk op persoonlijke ontwikkeling ligt en je
basistechnieken gaat aanleren, wordt je in het 3 e en 4 e leerjaar verder geschoold in en toegerust voor het werken als ervaringsgericht therapeut.

Je gaat veel praktisch oefenen door te werken met eigen cliënten en stage te lopen.
In de beroepsopleiding leer je de technieken en interventies vanuit de basisfase verder verdiepen
en leg je er een gedegen theoretische basis onder.
Met andere woorden: dat wat je tot nu toe hebt geleerd ga je vanuit de diverse wetenschappelijke literatuur verder begrijpen en verdiepen.
Zo wordt je middels literatuur, lessen, intervisie en supervisie toegerust voor het werken met (individuele) cliënten.

De beroepsopleiding is geaccrediteerd en erkend in het werkveld.
Met deze opleiding heb je mogelijkheid om als zelfstandig gevestigd therapeut een eigen praktijk te voeren of op andere plekken als therapeut aan het werk te gaan.  Je kunt je laten registreren bij diverse beroepsverenigingen en daarmee komen jouw cliënten in aanmerking voor vergoedingen
bij een groot aantal verzekeraars.

Meer informatie over de opbouw en inhoud van deze opleiding vind je in onze studiegids

Studiegids 2021

Na de opleidingen MWD en GPW heeft de opleiding bij Spectrum voor verdieping gezorgd.

Door intensief zelfonderzoek en continue ervaringsgericht leren is er een nieuwe diepte in mijn manier van werken gekomen.

Ik heb de opleiding bij Spectrum dan ook ervaren als een persoonlijke en professionele verrijking!

Gemma

Als predikant ben ik gericht op zielsniveau: ik wil graag dat Gods woorden en Gods liefde landen in de ziel van de ander.

Maar wat zit er toch veel in de weg: pijn, weerstand en onvermogen…

De opleiding bij Spectrum heeft mij geholpen om hier meer zicht op te krijgen en er begrip voor te hebben.

Albert Jan

Deze opleiding is voor mij heel letterlijk een leerschool geweest.

Ik heb hier geleerd en ervaren hoe theorie en praktijk over: echt contact maken, herstel, genade en waarheid samenkomen.

En dat samenkomen dan weer in een breder verband door steeds weer te onderzoeken naar waar herken en ervaar ik dat in mijn leven, lijf en hoofd en hoe deel ik dat dan weer met de ander.

Een unieke leerschool die ik niet had willen missen; óók en vooral geleerd om mezelf te zijn.

Philippine