Basisopleiding christelijke ervaringsgerichte hulpverlening

 • 2- jarige gecertificeerde basisopleiding
 • leren werken met je hart
 • voor wie zich wil laten toerusten en scholen binnen het werkveld van pastoraat en/of hulpverlening

Werken met je hart

Of je nu wilt investeren in je persoonlijke ontwikkeling of je vaardigheden voor pastoraat of hulpverlening wilt verdiepen, deze opleiding legt een basis voor het leren werken met je hart !

Als je je vrijwillig of beroepsmatig wilt toeleggen op het helpen van anderen, is het nodig om eerst je eigen levensthema’s door te werken. Werken met je hart kan alleen als je je hart beschikbaar hebt.

“van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven” (spreuken 4:23) 

In deze opleiding leer je wat er zoal voor nodig is om te kunnen werken met je hart en hoe je jezelf kunt openen én sluiten voor de ander. Welke valkuilen er in jouw leven zijn en hoe je er verantwoordelijkheid voor kunt nemen.
Daarvoor reizen we langs je ontwikkelingsgeschiedenis, je beweegredenen om anderen te willen helpen, je manieren om pijn en verdriet te vermijden en je ontwikkelt je vaardigheden om de ander nabij te kunnen zijn.

Naast dat je aan het werk bent met je persoonlijke proces leg je een basis voor het werken met mensen.
Je krijgt de nodige theorie aangereikt en werkt zelf literatuur door. Er wordt veel geoefend met het voeren van gesprekken en het toepassen van lichaamsgerichte interventies.

Wil jij leren werken met je hart?
Heb jij verlangen om anderen verder te helpen?
Ben je bereid om daarvoor eerst jezelf te leren kennen en te ontwikkelen? 

Dan is deze opleiding écht iets voor jou!!

Opbouw eerste en tweede leerjaar

1e leerjaar

Kerndoel: het zuiveren van je basishouding

Subdoelen:

 • Je werkt je eigen ontwikkelingsgeschiedenis door en leert deze in relatie te zien tot je functioneren
  in het hier en nu
 • Je leert je eigen lijf kennen als belangrijk instrument en maakt kennis met diverse lichaamsgerichte
  interventie technieken
 • Je krijgt theorie aangereikt rond gespreksvaardigheden en gebedsvaardigheden en gaat daarmee
  praktisch aan de slag
 • Je leert ontdekken wat ‘zuivere dienstbaarheid’ en ‘werken met je hart’ inhoudt en hoe dat er in jouw
  leven uit ziet

Praktisch:

 • 8 bijeenkomsten van 6 aaneengesloten dagdelen (Hattem)
  (woensdagavond 19.00 u. – vrijdagmiddag 17.00 u.)
 • 2 keer per jaar deelname aan de Eigen Wijze Dagen (Bant)
  (donderdagavond 18.00 u.- zaterdagmiddag 16.00 u.)

Studiebelasting:

De studiebelasting komt neer op : 644 uur; 23 ect
Dit is inclusief aanwezigheid lesblokken, thema-dagen Bant, literatuurstudie, huiswerkopdrachten, deelname huiswerkgroep, minimaal 10 zittingen leertherapie.

2e leerjaar

Kerndoel: basistechnieken aanleren

Subdoelen:

 • Je brengt verdieping aan in je vaardigheden vanuit het eerste jaar en leert deze door te vertalen naar
  pastorale- en hulpverleningssituaties
 • Je gaat aan het werk met de volgende basis- en helingstechnieken:
  – zorgvuldige waarneming; werken in het hier-en-nu; je eigen lijf als klankkast;
  – contactvermijding herkennen en in proces brengen; omgaan met weerstand;
  – karaktertypes herkennen; werken met innerlijk conflict; achtergrond van familiesystemen leren
  – begrijpen; omgaan met weerstanden.
 • Je leert priesterlijke, profetische en koninklijke interventies en brengt deze in relatie met
  bovenstaande basistechnieken.
 • Je leert helingstechnieken onderscheiden van pastorale taken als bidden; zegenen; biecht afnemen;
  vergeving of bevrijding bedienen; handoplegging en je leert deze in afstemming op het proces van je
  cliënt in te zetten.

Praktisch:

 • 8 bijeenkomsten van 6 aaneengesloten dagdelen (Hattem)
  (woensdagavond 19.00 u. – vrijdagmiddag 17.00 u.)
 • 2 keer per jaar deelname aan de EigenWijze Dagen (Bant)
  (donderdagavond 18.00 u.- zaterdagmiddag 16.00 u.)

Studiebelasting:

644 uur; 23 ect
Dit is inclusief aanwezigheid lesblokken, thema-dagen Bant, literatuurstudie, huiswerkopdrachten, deelname huiswerkgroep (eens per 6 weken), minimaal 10 zittingen leertherapie.

Certificaat:

Als je hebt voldaan aan alle (aanwezigheids-) eisen en de opdrachten hebt afgerond en als voldoende beoordeeld hebt gekregen, ontvang je een certificaat ‘christelijk, ervaringsgericht hulpverlener’.
Met dit certificaat op zak kun je ook kiezen voor de vervolgopleiding tot christelijk, ervaringsgericht therapeut.

 

 

Als predikant ga je in het pastoraat met mensen op weg en helpt hen om hun leven te verbinden met God en zijn handelen, met mens en wereld.

Door de opleiding is me weer duidelijk geworden dat ik zelf in die ontmoeting met mensen ook een rol heb. En ik heb in de opleiding geleerd hoe ik mijzelf op een goede manier kan inbrengen in het pastorale contact zodat het een echt contact wordt en helpend is.

Voor beiden: pastorant en pastor!

Sjaak

1e jaars student

Terwijl ik de Basisfase van de opleiding instapte met het idee dat ik dit deed voor de jonge mensen die bij ons wonen, bleek ik er zelf veel aan te hebben.
Stukje bij beetje landde het in mij dat de misère in mezelf en in de ander bij het leven hoort en dat ik het niet kan oplossen, hoe graag ik het ook zou willen.

Bij Spectrum heb ik meer oog gekregen voor de achtergrond en context van een mens.
Zonder oordeel, met aanvaardende liefde en met precisie werd mij de diversiteit daarvan helder.

Omdat ik meer van binnenuit heb geleerd te herkennen en te aanvaarden kan ik dichtbij blijven en proberen nieuwe hoop te geven.

Trix

Volgde de basisopleiding