Basisopleiding tot christelijk ervaringsgericht hulpverlener

  • 2- jarige gecertificeerde basisopleiding

  • leren werken met je hart

  • voor wie zich wil laten toerusten en scholen binnen het werkveld van pastoraat en/of hulpverlening

Of je nu wilt investeren in je persoonlijke ontwikkeling of je vaardigheden voor pastoraat of hulpverlening wilt verdiepen, deze opleiding legt een basis voor het leren werken met je hart !

Als je je vrijwillig of beroepsmatig wilt toeleggen op het helpen van anderen, is het nodig om eerst je eigen levensthema’s door te werken. Werken met je hart kan alleen als je je hart beschikbaar hebt.

“van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven” (spreuken 4:23) 

In deze opleiding leer je wat er zoal voor nodig is om te kunnen werken met je hart en hoe je jezelf kunt openen én sluiten voor de ander. Welke valkuilen er in jouw leven zijn en hoe je er verantwoordelijkheid voor kunt nemen.

Daarvoor reizen we langs je ontwikkelingsgeschiedenis, je beweegredenen om anderen te willen helpen, je manieren om pijn en verdriet te vermijden en je ontwikkelt je vaardigheden om de ander nabij te kunnen zijn.

Naast dat je aan het werk bent met je persoonlijke proces leg je een basis voor het werken met mensen.

Je krijgt de nodige theorie aangereikt en werkt zelf literatuur door. Er wordt veel geoefend met het voeren van gesprekken en het toepassen van lichaamsgerichte interventies.

Wil jij leren werken met je hart?

Heb jij verlangen om anderen verder te helpen?

Ben je bereid om daarvoor eerst jezelf te leren kennen en te ontwikkelen?

Dan is deze opleiding écht iets voor jou!!

Meer informatie over de opbouw en inhoud van deze opleiding vind je in onze studiegids.

 Studiegids

De basisopleiding is
een prachtige tijd geweest waarin ik
op erg diep niveau in aanraking kwam met mijn hart, behoeften, verlangen, gedachten, maar ook concrete vaardigheden vanuit therapeutische stromingen heb mogen leren gebruiken om mensen te helpen dichter bij hun hart te komen.

De opleiding is wat mij betreft een prachtige integratie van lijfwerk, therapie en pastoraat. Dit is voor mij een ontzettend belangrijke tijd geweest voor mij in relatie tot mijn omgeving, maar ook in mijn werk als gezinswerker

Roel

Als predikant ga je in het pastoraat met mensen op weg en helpt hen om hun leven te verbinden met God en zijn handelen, met mens en wereld.

Door de opleiding is me weer duidelijk geworden dat ik zelf in die ontmoeting met mensen ook een rol heb. En ik heb in de opleiding geleerd hoe ik mijzelf op een goede manier kan inbrengen in het pastorale contact zodat het een echt contact wordt en helpend is.

Voor beiden: pastorant en pastor!

Sjaak

Terwijl ik de Basisopleiding instapte met het idee dat ik dit deed voor de jonge mensen die bij ons wonen, bleek ik er zelf veel aan te hebben.

Stukje bij beetje landde het in mij dat de misère in mezelf en in de ander
bij het leven hoort en dat ik het niet
kan oplossen, hoe graag ik het ook zou willen.

Bij Spectrum heb ik meer
oog gekregen voor de achtergrond en context van een mens.
Zonder oordeel, met aanvaardende liefde en met precisie werd mij de diversiteit daarvan helder.

Omdat ik meer van binnenuit
heb geleerd te herkennen en te aanvaarden kan ik dichtbij blijven en proberen nieuwe hoop te geven.

Trix