Opleidingen

De opleidingen tot christelijk ervaringsgericht hulpverlener en christelijk ervaringsgericht therapeut (voorheen transpersoonlijke therapie) bieden wij sinds 2010 aan.
Onze opleidingen kennen een unieke integratie van de vakgebieden pastoraat en hulpverlening, geïntegreerd met lichaamswerk en psychologie.
Wij zijn steeds opnieuw onder de indruk van de heling en vrijheid die die integratie in ons eigen leven, en in dat van de mensen om ons heen, uit werkt.

Visie 
Omdat wij geloven dat God de bron van Leven is en Zijn wijsheid en aanwijzingen voor ons leven helend en herstellend zijn, willen we in onze opleidingen bij alles wat we doen uit die Bron putten!
Daarbij maken we gebruik van de wijsheden uit de diverse therapeutische stromingen, zoals de Gestallttherapie, bio-energetica, groepsdynamica, psycho-synthese, systemisch werken en voice dialogue.

Ervaringsgericht werken
Het ervaringsgerichte werken begint bij jezelf!
We hechten veel waarde aan het individuele leerproces van onze studenten, vanuit de overtuiging dat je eerst met jezelf in verbinding dient te zijn voor je je aan een ander kunt verbinden.
Het lichaamswerk loopt als rode draad door de hele opleiding heen. Dit zie je terug in hoe de lesstof wordt aangeboden en doorgewerkt. Zo leer je je lijf als instrument kennen én inzetten.
Op deze manier is ervaringsgericht werken niet zomaar een bijeensprokkelen van theorieën en zienswijzen, maar komt het bijeen in jouw lijf, in jouw leven!

Uniek 
Diepgaand lijfwerk vormt de basis van onze opleidingen. Verder is er veel aandacht voor  persoonlijke vorming en groepsdynamica.
Je werkt je persoonlijke thema’s door en de groep biedt een mooie oefenplek voor bewustwording en groei. Immers, nergens kom je jezelf zo tegen als in het contact met anderen!
Juist daar heb je te leren hoe je je verbind en hoe je zorg draagt voor je eigen proces.
Elk lesblok is er een dagdeel ingeruimd voor groepsdynamica.
Naast dat je in de groep je eigen thema’s door kunt werken, geeft het je ook gelegenheid om mee te leren van de processen van anderen en geeft het je veel basiskennis over het werken met groepen.

De lesblokken vinden plaats in aangesloten dagdelen met (mogelijkheid tot) overnachting in ons eigen pand. Op die manier wordt je geholpen om je te focussen op je persoonlijke leerproces zonder de prikkels en afleiding van het dagelijkse leven. Buiten de lestijden om is er voldoende ruimte voor rust en ontspanning.

Het aantal contacturen ligt hiermee in verhouding hoger dan bij andere opleidingen.
Naast de hoofddocenten is er aan elke groep een klassendocent verbonden. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de groep en is alle lesblokken en lesonderdelen aanwezig. 
Zo helpen wij je om je optimaal te ontwikkelen binnen een professionele maar bovenal betrokken en liefdevolle leeromgeving.

Opbouw
De basisopleiding tot christelijk ervaringsgericht hulpverlener is geschikt voor iedereen die wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling en wil leren werken met zijn hart.
Het certificaat wat je met deze basisopleiding krijgt geeft een mooie basis om, al dan niet vrijwillig, in pastoraal werk of hulpverleningssituaties aan de slag te gaan.
De basisopleiding kan, na het behalen van het certificaat, vervolgd worden in de beroepsopleiding.

De beroepsopleiding omvat de 2-jarige basisopleiding én 2 therapeutische verdiepingsjaren.
In dat 3 e en 4 e leerjaar wordt je verder geschoold en toegerust tot het vak therapeut.
De beroepsopleiding is geaccrediteerd en erkend in het werkveld.
Met deze opleiding heb je mogelijkheid om als zelfstandig gevestigd therapeut een eigen praktijk te voeren of op andere plekken als therapeut aan het werk te gaan.