Het Innerlijke Kind

 • Contact leren maken met je eigen Innerlijke Kind

 • De verschijningsvormen van het kind leren herkennen

 • Liefdevol zorg leren dragen voor het kind in jou 

Misschien stel je je bij een kind een sprankelend, spelend kind voor die met stralende ogen geniet van elke nieuwe dag. Een ontvankelijk en energiek kind, vol verwachting en vertrouwen.
Dat klopt; het innerlijke kind is dat deel in ons wat overstroomt van leven, energie, lichtheid en liefde. Dit kind leeft diep binnen in je, maar het is vaak verborgen en onderdrukt.

In deze leergroep gaan we op weg om contact te maken met dat innerlijke kind.

Het kan zijn dat je dit dit kind in jou gemakkelijk herkent. Het kan ook zijn dat je juist dit bent kwijt geraakt.
Wat hoopvol is: dit innerlijke kind leeft nog steeds in je, diep binnen in je,  ook al is het vaak
verborgen en onderdrukt.
Het is heel goed mogelijk dat je jeugd niet bepaald gelukkig was en dat je nog wonden, leegtes en verdriet van binnen voelt. Het kan zijn dat je nooit echt kind bent geweest.

In ons volwassen leven kunnen allerlei signalen ons duidelijk maken dat er iets gaande is met ons innerlijk kind. Dit uit zich in frustraties, terugkerende conflicten, moeiten in relaties, stemmingswisselingen, minderwaardigheidsgevoelens, uitgeput raken.

In de leergroep neem je tijd om weer opnieuw contact te maken met je innerlijke kind.
Je leert om de contact te maken met de stem van je innerlijke kind, en je leert ontdekken wat het kind je wil duidelijk maken. Ook leer je de verschillende verschijningsvormen van het kind herkennen.

Naarmate je meer afstemt met je innerlijke kind, zal het vertrouwen van het kind in jou toenemen. Het is prachtig wanneer je liefdevol leert zorgen voor je innerlijke kind waardoor het zich aanvaard en begrepen voelt.

Je zult daardoor kunnen ervaren dat je levensenergie gaat stromen en het contact met jezelf en anderen zich verdiept.

Thema’s waar we mee werken:

 • Nabijheid, intimiteit
 • Visualisatie oefeningen
 • Vergeven
 • Wonden
 • Feest
 • Lichaamswerk: stevig staan, volwassen positie
 • Voedende Ouder: zorgen voor innerlijke kind
 • Herkennen van: vrije kind / angstige kind / rebelse kind.
 • Behoeften en gevoelens aanvaarden van het kind.

Trainers:

Marnix Messelink en Martine Hogendorf-Luchies