Praktische informatie

Vergoeding zorgverzekeraar

De meeste zorg van Spectrum valt onder ‘alternatieve therapie’ (behandelcode 24504) en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering met een maximum bedrag per jaar. Relatietherapie en individuele therapie worden niet altijd vergoed. Vraag dus goed na bij je zorgverzekeraar wat wel of niet vergoed wordt. Of neem contact met ons op. Op ZorgWijzer.nl staat een overzichtspagina met vergoedingen voor psychosociale therapie per zorgverzekeraar.
Hieronder is meer informatie te vinden over waar onze therapeuten lid van zijn. Dit doet er vaak toe als het gaat om vergoedingen. Je bent in elk geval zelf verantwoordelijk voor betaling van de facturen, of ze nu vergoed worden of niet.

Spectrum heeft besloten geen keurmerk christelijke zorg aan te vragen.
Dit is o.a. vanuit ProfLife een vereiste om over te gaan tot vergoeding. Hoewel we aan alle voorwaarden meer dan voldoen, is de wijze waarop we dit moeten verantwoorden en de regelgeving daaromtrent buiten proportioneel omslachtig en prijzig. We staan met hart en ziel voor onze christelijke identiteit maar willen niet mee in de manier waarop dit keurmerk dat probeert vast te leggen, hoezeer we ons ook realiseren dat een aantal van onze klanten daar gevolgen van ondervindt. Als je er vragen over hebt, stel ze gerust.

De therapeuten bij Spectrum zijn geen GZ-psychologen en hebben geen BIG-registratie.

AGB-codes/registratienummers:
Vanwege aangescherpte wet-en regelgeving zijn de AGB-codes en diverse andere registratienummers (o.a. van NVPA / LVSC / RBCZ / NVVS / NVVCH) niet meer op onze site te vinden. Deze zijn desgewenst op te vragen via : fin@spectrum13.nl

BTW nummer:
Spectrum, Centrum voor bewustwording, creativiteit en zingeving: NL8589.56.330.B.01

Kamer van Koophandel:
Spectrum 72035307

Bankrekening:
NL55 INGB 0004209412

Facturen

  • De factuur wordt naar je mailadres gestuurd (tenzij je uitdrukkelijk aangeeft deze via de post te willen ontvangen).
  • De prijzen die wij hanteren vind je in de tarievenlijst zoals vermeld op deze pagina.
  • Elk jaar, op 1 januari, worden de prijzen aangepast.
  • Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van je factuur.  De hiervoor geldende termijn is 14 dagen. Ontvangen wij de betaling niet binnen deze termijn dan ontvang je van ons een eerste betalingsherinnering. Bij een tweede en eventueel daaropvolgende herinneringen worden administratiekosten à € 7,50 per betalingsherinnering in rekening gebracht.
  • Wil je voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking komen, informeer dan bij jouw zorgverzekeraar welke vereisten zij hanteert en wat je hiervoor aan informatie moet aanleveren. Op onze facturen staat de behandelaar vermeld met de behandelcode (24504 / 24508).
  • Op de facturen staat ons logo en adresgegevens en per therapeut de AGB codes. Dit is voor de meeste zorgverzekeraars een vereiste.
  • Regelmatig krijgen wij het verzoek van klanten om een jaaroverzicht van de facturen te sturen. Voor dergelijke administratieve handelingen brengen wij kosten in rekening. Deze kosten zijn te vinden in de tarievenlijst bovenaan deze pagina.