Klachten

Spectrum is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA. Het NVPA heeft een eigen klacht- en tuchtrecht ontwikkeld waar alle NVPA leden aan gehouden zijn. De uitvoering van het klacht- en tuchtrecht is in handen gegeven aan een onafhankelijke klachtencommissie. Een vertrouwenspersoon maakt integraal deel uit van deze klachtencommissie, deze is de eerste contactpersoon bij klachten.

Als je klachten hebt over ons of over onze werkwijze, neem allereerst hierover contact op met onszelf. Als we er samen niet uitkomen, heb je de mogelijkheid je klacht bij een onafhankelijke instantie in te dienen. Neem hiervoor contact op met het NVPA, tel. 0413-330680 of via de website www.nvpa.org.