Hattem en Nashville

door | jan 21, 2019 | blog

Bij Spectrum in Hattem wappert al jaren een regenboogvlag.
Nee, niet dezelfde als die bij de Gay-pride of op de kerken die boos waren over de Nashville-verklaring.
Of zeggen die vlaggen toch hetzelfde, ook al zien ze er wat anders uit?
Als de kerk dan een onveilige plek blijkt voor lhtbi-ers, is het bij Spectrum dan wel veilig?
Die zijn toch ook christelijk?

Eerst maar het verschil tussen die twee vlaggen:
De regenboogvlag van de lhtbi-lobby wil zeggen:
Hoe iemand zich voelt en wat hij of zij wil op relationeel en seksueel gebied, daar heeft niemand anders iets over te zeggen. Daar moet alle ruimte voor zijn in naam van de vrijheid, van de anti-discriminatie, van de liefde, van God.
De regenboogvlag van Spectrum wil zeggen:
Het licht van God breekt in de gebarsten werkelijkheid van mensen, waardoor de veelkleurigheid van mensen zichtbaar wordt. Die kleuren – allemaal! – moeten recht worden gedaan, erkend, geliefd, genomen. Trouwens, dit geldt ook voor de schaduw die het licht zichtbaar maakt. De donkere en gebroken zijde van het leven.

Ik geloof in een God die echt iets te zeggen heeft dat mijn leven aangaat, en daarbij niet bij voorbaat moet afblijven van wat ik voel en wil.
Ik durf zijn wegwijzers voor een goed en gezond leven toe te laten, omdat ik vertrouw dat hij mij daarmee nooit klem wil zetten, laat staan afwijzen, buiten sluiten of veroordelen.

Daarom willen we bij Spectrum Gods waarheid en de waarheid van mensen niet tegen elkaar uitspelen, door eerlijke vragen te bezweren met kloeke maar simpele verklaringen of met kleurrijke maar drammerige vlaggen.
Wij willen die twee waarheden op elkaar betrekken, elkaar laten ontmoeten.
En dan de vragen leven, de weg zoeken.
Met elkaar, niet tegenover elkaar.

Zo hopen wij een veilige plek te zijn voor iedereen die bij ons aanklopt.
Dus net zo goed voor lhbti-ers. Daar is niets bijzonders aan.

Philip